Saopštenje KK Crvena zvezda

Ovo saopštenje KK Crvena zvezda, poslednje je upozorenje svima kojima je stalo do srpske košarke – dan pred održavanje skupštine KSS, na kojoj će rukovodstvo saveza kome je istekao mandat još pre 8 meseci, pokušati ponovo da manipuliše delegatima, svojim mandatima i na prvom mestu srpskom javnošću.

KK Crvena zvezda mts je kao integralni deo Saveza i srpske košarke dugo ćutao,ne želeći da remeti atmosferu pred važno reprezentativno leto i brojne nastupe naših selekcija, i pored činjenice da smo imali razloga i mogli da informišemo javnost o brojnim nezakonitim radnjama mnogo ranije, jer se radi o instituciji koja je javno dobro svih – a ne “njih”!

Sa tom organizacijom nemamo nikakve odnose, a naš klub kao jedan od temelja srpske košarke i sa milionskom armijom navijača, ignorisan je do te mere, da gotovo nema svog predstavnika u Savezu.

Zato ćemo javnost upoznati kako se i šta radi u KSS, šta smo sve istrpeli prethodnih godinu dana, a kroz pitanja na koja ne dobijamo odgovore već duži period:

Kako je moguće da ljudi kojima su istekli mandati 19.februara 2019.godine vode nacionalni savez?

Naime, sadašnji predsednik KSS-a izabran je sa mandatom do 21.02.2019.godine, kada je trebalo da istekne mandat Draganu Đilasu, prethodnom predsedniku KSS , koji je izabran 21.02.2015.godine. Opšte je poznato da je Dragan Đilas podneo ostavku i da je 15.12.2016. godine izabran sadašnji predsednik KSS-a ali ne na izbornoj Skupštini, i to do kraja mandata Dragana Dilasa, a to je 21.02.2019.godine!

-Ko je sebi dao za pravo da menja Statut KSS i bez ikakve procedure produžava mandat za još 22 meseca što je slučaj nezabeležen u bilo kojoj praksi i radu ne samo jedne sportske organizacije.

Ne postoji slučaj da je predsednik bilo koje Skupštine svojevoljno bez izbora produžio mandat poslanicima Skupštine bez izbora, a glasanjem istih tih poslanika. Po ovom principu , nikada I nigde više ne bi bilo izbora. Koliko je nama poznato, jedini primer da se najviši akt “upodobljava” jednom čoveku je Ustav nekadašnje SFRJ gde smo imali doživotnog predsednika.

I pored upozorenja pojedinih delegata i više razgovora u Ministarstvu omladine i sporta, Košarkaški Savez Srbije, 20.06.2018. godine donosi odluku o izmenama i dopunama Statuta KSS, a 24.02.2019. godine (a već im je istekao mandat) donosi prečišćeni tekst Statuta KSS, čijim izmenama produžava mandat predsedniku KSS, Skupštini KSS, UO KSS i Nadzornom Odboru KSS do 15.12.2020. godine, dakle, za 22 ( dvadeset dva ) meseca?

– Ko je falsifikovao završni finansijski izveštaj za 2018.godinu (što je podsećamo teško krivično delo po Zakonima RS) iako je isti objavljen na sajtu agencije za privredne registre uz faksimil potpisa predsednika KSS a i elektronski potpis generalnog sekretara KSS?

Kako se radi u KSS govori i podatak da je kao datum održavanja sednice Skupštine naveden 14.06.2019.godine iako tog dana nikakva sednica Skupštine KSS-a nije bila zakazana, a ni održana? Skupština KSS je održana 04.07.2019. godine, dakle, 4 ( četiri ) dana po isteku zakonskog roka za usvajanje i predaju navedenih odluka u APR. Još veće kršenje zakona, predstavlja podatak što na toj Skupštini nisu usvojene gore navedene odluke, iako su bile na dnevnom redu, jer za njih nije glasalo neophodnih 17 delegata od ukupno 32 delegata?

– Po kom principu (i što je još važnije po kojim kriterijumima) je nevažeće rukovodstvo KSS izabralo i jednog stranog državljanina u UO KSS što po Statutu nije moguće?

– Kako i kojim kriterijumima se Savez vodio kada je praktično podelio košarkašku Srbiju donošenjem novog Registracionog pravilnika za igrače, ograničavajuči slobodno kretanje i zapošljavanje igrača čime se narušava konvencija o ljudskim pravima EU koju je ratifikovala i Republika Srbija, a što je najvažnije, nije ni u skladu sa Ustavom Republike Srbije? KK Crvena zvezda mts zatražio je mišljenje nadležnog Ministartsva sporta (koji se proglasio nenadležnim) a kasnije i Ustavnog suda na čije mišljenje čekamo već 6 MESECI? Podsećamo da je ovim pravilnikom praktično nemoguće angažovati igrača jer su finansijski izdaci za bilo koji klub sada postali višestruko veći, a da pri tome ne zaboravimo ugovore o radu/angažovanju.

– Kako je moguće da nema odgovora na delegatska pitanja Gorana Lazića, u kojima on traži između ostalog da se vide plate i ostali troškovi u KSS?

– Kako je moguće da je 80 posto sednica UO održano elektronskim putem?

– Zašto se ignorišu zahtevi za podnošenje izveštaja o radu generalnog sekretara KSS, a naročito u svetlu nepromišljene i neuspešne avanture u vidu kandidature za predsednika FIBA Evropa?

– Zašto se ne analiziraju loši rezultati svih muških reprezentativnih selekcija u 2019.godini? Zašto, iako je po Statutu nije formiran Stručni savet?

KK Crvena zvezda mogao bi da postavi još mnogo drugih pitanja, ali ni na ove najočiglednije primere kršenja Statuta i Zakona nismo dobili odgovor!

KK Crvena zvezda je u više navrata o svim ovim nepravilnostima obavestila nadležno ministarstvo omladine i sporta, koje je preko svojih inspekcijskih organa nekoliko puta reagovalo, ali se kao resorno Ministrastvo proglasilo nenadležnim u vezi nesvakidašnjeg produženja mandata, i uputilo nas na Ustavni Sud. Mišljenje Ustavnog Suda čekamo već 6 meseci i pored stalnih insistiranja KK Crvena zvezda da se radi o hitnom postupku.

Zbog više nezakonitih radnji, kao što su prelazak jednog igrača, izdavanja pravno nevažećih potvrda, falsifikovanja odluka o finansijskom izveštaju za 2018.godinu, KK Crvena zvezda mts je podnela više krivičnih prijava protiv odgovornih lica i učesnika u ovim nezakonitim radnjama!

Da je sve ovo što smo naveli istina, govori i panika ljudi u Savezu koji ubrzano lobiraju delegate po Srbiji pred sednicu Skupštine 30.10.2019.godine plašeći se da će sve ovo izaći na videlo.

Opšte je poznato da država ulaže ogromna sredstva u sport, a naročito u košarku, imajući u vidu da smo zemlja košarke. Zato KK Crvena zvezda traži od resornog Ministarstva ,Ustavnog suda i ostalih državnih organa, da hitno preduzmu mere, kako bi se zaustavio ovakav neodgovoran i nezakoniti rad u KSS, čime bi se zaustavilo dalje urušavanje srpske košarke!

KK Crvena zvezda mts