KK Crvena zvezda – Ne stavljajte nas u isti koš!

KK Crvena zvezda mts, koji je već dugi niz godina najtransparentniji klub i svoje finansijsko poslovanje je u više navrata do detalja dao na uvid javnosti, ovim saopštenjem (trećim na ovu temu, nakon februara i juna 2022.godine) želi da do detalja pojasni svoju poziciju, kako nas kao klub ne bi stavljali u isti koš sa klubovima – poreskim dužnicima koji na ime neplaćenih poreza (i to u periodu koji je duži od jedne decenije) duguju građanima Republike Srbije milione i desetine miliona evra!

KK Crvena zvezda mts, prema knjigovodstvenoj evidenciji u koju je imala detaljan uvid  budžetska inspekcija vršeći kontrolu, duguje glavnicu poreza na dodatu vrednost (PDV) od januara 2021. godine i to sledeće iznose osnovnog duga:

– januar 2021.godine – 1.500.000,00 dinara;
– februar 2021.godine – 1.000.00,00 dinara;
– mart 2021. godine – 13.000.000,00 dinara;
– april 2021.godine –  5.000.00,00 dinara – doplata;
– maj 2021.godine – 1.000.00,00 dinara;
– jun 2021. godine – 2.000.000,00 dinara;
– avgust 2021. godine – 12.813.588,00 dinara;
– novembar 2021. godine – 5.840.965,00 dinara;
– decembar 2021. godine – 2.953.377,00 dinara;

Ukupno za 2021. godinu suma od 45.107.930,00 dinara, a za 2022.godinu iznosi su sledeći:

– januar 2022. godine – 3.306.381,00 dinara;
– februar 2022. godine –  3.169.322,00 dinara;
– mart 2022. godine – 13.087.797,00 dinara;
– april 2022.godine – 2.663.865,00 dinara;

Ukupno za 2022. godinu, zaključno sa aprilom tekuće godine suma od 22.227.365,00 dinara;

Ukupna obaveza KK Crvena zvezda mts za PDV je 67.335.395,00 dinara (2021 i 2022. godina).

KK Crvena zvezda mts je u prethodnom periodu od 2012. godine do 03.06.2022. godine na ime poreza i doprinosa platila državi iznos od 7.021.587,00 evra ili 837.537.069,00 dinara!

Što znači po sezoni 638.326,09 evra ili 76.139.733,55 dinara.

KK Crvena zvezda mts želi da podseti javnost i sve poreske obveznike i građane naše zemlje, da je sve svoje poreske obaveze uredno izmirivala do 2021.godine kada je nastupila kriza izazvana pandemijom Kovid-19.

Drugi razlog za naše neizmirivanje obaveza je pokušaj da održimo takmičarski nivo u ligama u kojima smo učestvovali (i predstavljali Republiku Srbiju i grad Beograd) dostojno standardu KK Crvena zvezda, paralelno sa saznanjima do kojih smo došli da neki drugi klubovi u našem okruženju sa identičnim takmičarskim ambicijama, duguju našoj državi ogromne sume za porez, i to u vremenskom periodu koji se meri ne godinama, već decenijama?!

Konačno nakon objavljivanja svih podataka, vidimo i stepen licemerja onih koji su naš klub godinama zvali državnim bankomatom, a da su sa druge strane sa gotovo identičnim ulaganjima Republike Srbije dugovali (i duguju) višemilionske (u evrima) iznose za porez!

KK Crvena zvezda mts još jednom apeluje da svi (ali baš svi) klubovi treba da budu ravnopravni – ne samo zbog činjenice da su udruženja građana – i sa tretmanom na osnovu postignutih rezultata u domaćim i međunarodnim takmičenjima koja su od velikog značaja za državu Srbiju!

Na osnovu konsolidovanog stanja  od 09.06.2022.godine za poreskog obveznika KK Crvena zvezda naša obaveza kao kluba za PDV iznosi ukupno (glavnica i kamata) 95.383.906,00 dinara, od čega je osnovni dug 74.559.718,84 dinara, a dug za kamatu iznosi: 20.977.922,64 dinara, što daje ukupan iznos od 95.537.641,48 dinara.

Razlika između sume od 95.537.641,48 dinara i 95.383.906,00 dinara u iznosu od 153.734,51 dinar odnosi se na druge poreze i doprinose za koje KK Crvena zvezda po svojoj knjigovodstvenoj evidenciji nema dug i zbog tog je neophodno sravnjenje obaveza sa poreskom upravom.

Ovo znači da je obaveza, po poreskoj upravi Republike Srbije koju ima KK Crvena zvezda –  95.383.906,00 dinara sa kamatom koja je za nas diskutabilna i sporna jer od glavnice u iznosu od 74.559.718,00 dinara treba oduzeti iznos od 9.641.346,00 dinara.

Iznos od 9.641.346,00 dinara KK Crvena zvezda je izmirio (PDV) po Unapred Pripremljenom Planu Reorganizacije (UPPR) još 06.04.2012. godine! To smo kao klub učinili na osnovu izvršnog sudskog rešenja Privrednog suda u Beogradu kroz III isplatni red realizujući UPPR.

Sa žaljenjem konstatujemo da poreska uprava i pored više sastanaka i dopisa ignoriše ovu činjenicu i ovaj iznos od 9.641.346,00 dinara i dalje vodi kao dug i na njega pripisuje kamatu od 2012. godine. Kamata na ovaj iznos zaključno sa 31.12.2020.godine iznosi skoro 13 miliona dinara, a na dan 15.06.2022.godine iznosi oko 14.600.00,00 dinara. Ovo eksplicitno govori da klub za kamatu ne duguje iznos od 20.977.922,64 dinara, nego znatno manje. Očekujemo da uz pomoć Ministarstva finansija, poreska uprava postupi po zakonu i koriguje ovaj iznos!

Očekujemo da Poreska Uprava izvrši korekciju zaračunate kamate i izvrši obračun kamate samo na iznose od januara 2021. godine, a to je mnogo manji iznos od navedenog!

KK Crvena zvezda mts će u narednom periodu izmiriti dug – glavnicu za porez u iznosu od 67.335.295,00 dinara. Time ćemo izmiriti obavezu prema državi i tim iznosom pokriti 8 posto ukupne investicije tri objekta od opšteg društvenog značaja poput tri vrtića ili škole. Kao klub koji je inicirao mnogo toga u sferi transparentnog poslovanja (i to radimo godinama) verujemo da će i drugi klub brzom reakcijom i plaćanjem svojih dugovanja može vrlo brzo da „pokrije“ preostalih 92 posto navedenih i započetih investicija čime bi zajedničkim snagama realizovali projekat ove vrste!

Kako ne bi bilo nedoumica, KK Crvena zvezda (još jednom) obaveštava javnost da je tačan iznos sredstava koje je klub dobio (u bruto iznosu) od države u prethodnih 10 godina: 25.730.985,00 evra. Kao što je dobro poznato, prihodi NE UKLJUČUJU POREZE, tako da je KK Crvena zvezda mts neto prihodovao od države: 23.297.752,00 evra, od čega je prihodovao iznos od 15.982.565,81 evro od državnih preduzeća neto, i 7.315.186,28 evra od grada Beograda (uključujući i termine u hali Aleksandar Nikolić).

Iznos od 15.982.565,81 evro dobijen od državnih preduzeća sastoji se od sponzorstva u neto iznosu od 12.111.168,00 evra na koji se plaća PDV i donacija u neto iznosu od 3.871.398,00 evra.

PDV na iznos od 12.111.168,00 evra iznosi 2.422.233,00 evra (treba imati u vidu da je PDV do 01.10.2012. godine iznosio 18 posto). Dodavanjem na ovaj iznos neto sume od 23.297.752,00 evra dobija se bruto iznos od 25.730.985,00 evra. Ova suma odnosi se na period od 01.01.2012.godine do 03.06.2022.godine. To na godišnjem nivou u proseku daje iznos od 2.339.180,45 evra, što čini prosečno 34 posto od ukupnog prihoda KK Crvena zvezda po sezonama.

Klub je u tom periodu (01.01.2012- 03.06.2022) na ime poreza i doprinosa uplatio iznos od 7.021.587,00 evra ili 837.537.069,00 dinara!

Zato sada, kada je došlo vreme da svi transparentno pokažu svoje poslovanje, moramo da ukažemo na nepravdu koja je činjena KK Crvena zvezda. Naš klub uredno je izmirivao svoje obaveze, borio se za što bolji sportski rezultat sa pojedinim klubovima koji su dobijali identična sredstva (ako ne I veća) od države, ali su ih usmeravali isključivo na plaćanje igrača i ko zna kojih još obaveza.

To su isti oni koji nam „spočitavaju“ da smo epizodisti u ligi sa 18 najboljih klubova Evrope, zaboravljajući da plate obaveze državi koje sada iznose milione i milione evra! Zato smatramo da je naš uspeh u prethodnom periodu ovim objavama još više dobio na značaju! KK Crvena zvezda za 11 sezona osvojio je do sada 19 trofeja, igrao ligu u kojoj je transparentnost obaveza i u kojoj smo na dostojan način predstavljali Republiku Srbiju i grad Beograd.

KK Crvena zvezda mts pozdravlja inicijativu i napore Republike Srbije da se uvede red i definišu pravila posebno kada se radi o klubovima koji su udruženja građana i jednim delom se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Ističemo da je od izuzetne važnosti da svi klubovi žive i rade pod istim pravilima i da javno polažu račune kako ne bismo više dolazili u situaciju da neki klubovi ne plaćaju porez i svoje obaveze, i to godinama i decenijama!

Ako neko nije shvatio šta je KK Crvena zvezda mts svojim ličnim primerom uradila 10. februara i 09. juna ove godine, kada je potpuno transparentno i do poslednjeg dinara prikazala svoje prihode, rashode i poreski dug, verujemo da danas shvata da će naš gest tada, konačno i sada biti obaveza za sve i u zakonom predviđenom roku, posebno za one koji su sa sarkazmom „solili pamet“ KK Crvena zvezda. Verujemo da su vremena „sivih tokova “ i novca sumnjivog porekla – završena. Takođe verujemo da većina medija koje ovo tada nije zanimalo (ili nisu razumeli naše finansijske izveštaje iz ko zna kojih razloga) sada shvataju našu nameru posebno i zbog činjenice da se svi podaci u potpunosti slažu sa onim što je u javnost izneo Ministar Finansija Siniša Mali.

S tim u vezi, sa žaljenjem pratimo  tendenciozne pokušaje pojedinih medija da neobjektivnim prikazom podataka koje je iznelo Ministarstvo finansija kreiraju sliku u korist jednog ili drugog kluba, umesto da prenesu tačnu i potpunu informaciju.

Nadamo se da će ovaj “trend” pokušaja manipulacije javnosti i nipodaštavanja inteligencije naših građana od strane pojedinih interesnih grupa, biti prepoznat i na odgovarajući način sankcionisan i od samih korisnika ovih medija, i od nadležnih tela.

Konačno, KK Crvena zvezda zahvaljuje se na izuzetno profesionalnom odnosu budžetskoj inspekciji koja je posećivala klub prethodnih dana, kao i Ministarstvu finansija Republike Srbije.

Kako neko ne bi zloupotrebio našu transparentnost, ali i naš apel da to učine i drugi, i ponovo pokušao da nas strpa u isti koš  (jer zaista nismo isti) – KK Crvena zvezda mts izuzetno je zahvalan na svakoj pomoći koju je dobio od Republike Srbije.

Za KK Crvena zvezda je od izuzetne važnosti da sredstva dobijena od države Srbije imaju svoju strukturu. Jedno su sredstvo od grada I republike po programima za podršku sportu, a drugo su sredstva iz sponzorskih ugovora sa državnim preduzećima. Posebnu zahvalnost upućujemo kompaniji Telekom Srbija koji je naš nazivni sponzor. Veliko zadovoljstvo pričinjava nam činjenica koju je utvrdila i Evroliga kroz svoju analizu kompanije “Nielsen” da je saradnja sa KK Crvena Zvezda našem dugogodišnjem partneru donela višestruku dobit!

Kao predstavnik naše zemlje u Evroligi u takmičarskoj sezoni 2022-2023 (koji je to pravo izborio na terenu) verujemo da ćemo nastaviti uspešnu (i transparentnu) saradnju i dobiti adekvatnu podršku kako bi se ravnopravno borili sa najjačim evropskim klubovima i pored činjenice da već godinama imamo ubedljivo najmanji budžet u Evroligi.

KK Crvena zvezda mts je klub za koji navijaju milioni, među kojima su mnogi koji su i poreski obveznici naše zemlje. Zbog svega toga, i zbog istine odbijamo da nas stavljaju u isti koš, sa naslovima u kojima smo svi isti i„svi zajedno dugujemo 130 miliona evra“ na ime neplaćenih poreza?

KK Crvena zvezda ne duguje nikakve milone evra na ime neplaćenog poreza, već sumu od 67 miliona dinara, ili 575,000 evra što je vrlo precizno prikazano i objašnjeno u ovom saopštenju!

KK Crvena zvezda mts platio je deo duga za PDV dana 15.06.2022.godine u iznosu od 6.582.416,00 dinara ili 56.055,77 evra. Nastavićemo u skladu sa svojim mogućnostima da izmirujemo obaveze prema Republici Srbiji i o tome ćemo redovno i blagovremeno obaveštavati javnost.

KK Crvena zvezda mts