Saopštenje KK Crvena zvezda mts (javni poziv)

KK Crvena zvezda na osnovu člana 39 Statuta i Odluke Skupštine kluba broj 27/21 od dana 29.06.2021. godine, upućuje javni poziv svim članovima kluba, da u periodu od 10.12.2021. godine do 19.12.2021. godine predlažu kandidate za članove nove Skupštine KK Crvena zvezda koji će se održati dana 27.12.2021.godine.

Svoje predloge, sa naznakom “Za Komisiju za pripremu i sprovođenje izbora’‘ članovi kluba mogu slati na adresu KK Crvena zvezda: Mali Kalemegdan 2, Beograd, ili putem zvaničnog maila kluba: office@kkcrvenazvezda.rs.

Komisija za pripremu i sprovođenje izbora koja je ovu odluku usvojila na sednici dana 08.12.2021.godine, će po isteku gore navedenog roka sačiniti listu kandidata za članove Skupštine KK Crvena zvezda.

VAŽNE NAPOMENE: 

1. Kandidaturu mogu podneti samo članovi kluba;

2. Svi kandidati na gore navedenu adresu moraju poslati svoju detaljnu biografiju;

3. Svi kandidati se mole da prilikom slanja kandidature ostave i kontakt (mejl, telefon…), kako bi klub mogao da stupi u kontakt sa njima;

KK Crvena zvezda mts