Doc dr sc med dr Nebojša Mitrović rođen 12. septembra 1971.godine u Beogradu.

Diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zvanje Primarijusa stekao je 2011.god. Docent je na katedri hirurgije sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2018.godine.

Hiruršku karijeru započeo je na Klinici za hirurgiju KBC dr Dragiša Mišović u Beogradu 1998 god., gde je radio do 2010.god. Od septembra 2010.god. zaposlen je na Klinici za hirurgiju,  KBC Zemun, Beograd, gde obavlja funkciju načelnika službe opšte hirurgije i pomoćnika direktora za hirurške grane.

Autor je i koautor više od 60 naučnih radova iz oblasti opšte hirurgije i sportske medicine. Završio je kurs za timskog lekara Internacionalne federacije sportske medicine (FIMS).

Organizator je i predavač na više od 15 kurseva i simpozijuma kontinuirane edukacije iz hirurgije i sportske medicine.

Paralelno sa hirurškom praksom, stiče iskustvo u sportskoj medicini angažujući se kao klupski lekar od 1999.god. prevashodno u košarci (KK Beopetrol, KK Atlas, KK FMP) a od 2011.godine deo je stručnog štaba Crvene zvezde I predsednik lekarske komisjije koja vodi brigu o zdravlju svih igrača KK Crvena zvezda.

Od 2008. do 2012. angažovan kao lekar seniorske košarkaške reprezentacije Srbije sa kojom je učestvovao na Evropskom i Svetskom prvenstvu. Kao lekar olimpijskog tima učestvovao na letnjim Olimpijskim igrama u Pekingu (2008) i Mediteranskim igrama u Almeriji (2005). Svake godine uradi više od 350 operacija, sa posebnim se interesovanjem za klasičnu i laparoskopsku hirurgiju kao i urgentne hirurške procedure i lečenje povreda kod sportista.

Tokom pandemije Covid 19 virusa obavlja  funkciju koordinatora kovid bolnice KBC Zemun  i svakodnevno je u direktno uključen u lečenje najtežih slučajeva covid infekcije.