FINANSIJSKO POSLOVANJE KK CRVENA ZVEZDA (5. DEO, JUN 2022.)

KK Crvena zvezda mts najavio je tokom maja, da će objaviti dopunjeni izveštaj sa tabelama finansijskog poslovanja i strukturu prihoda kluba (zaključno sa 01.06.2022. godine) i dati ga u celosti na uvid javnosti.

U tim izveštajima koji su od danas na raspolaganju svim Zvezdašima, ali i celokupnoj javnosti, nalaze se svi prihodi kluba (prikazani kroz period od 2011. godine i pojedinačno po sezonama) od državnih preduzeća, donacije (tabela 1 u dinarima i tabela 2 u evrima), kao i kompletna struktura prihoda od sponzora, donacija, prihoda od ulaznica, obeštećenja, takođe i prihodi od države, grada Beograda i njihov procentualni udeo u budžetu KK Crvena zvezda počev od 2011. godine kroz 12-godišnji period i pojedinačno za svaku od 11 sezona! (tabela 3 u dinarima i tabela 4 u evrima).

Tabela br. 1

Tabela br. 2

Tabela br. 3

Tabela br. 4

Te stavke (prihodi od RS, grada Beograda i državnih preduzeća) mogu se videti i kao odvojene tabele  u okviru tabela br. 3 i br. 4 (suma i procentualni udeo učešća u prihodu kluba).

Na 12 – godišnjem nivou to učešće iznosilo je 33 procenata ukupno do sada za 11 sezona, imajući u vidu da sezona 2021-2022 još nije završena (završava se 30.06.2022. godine).

KK Crvena zvezda mts koji je redovno plaćao porez u poslednjih 12 godina, trenutno je dužan Republici Srbiji sumu od  67.335.295,00 dinara (572.600,00 evra) i to za delimično neplaćeni  PDV – jednim delom iz 2021, a delom iz 2022. godine. Najveći uzrok ovom dugu su problemi u poslovanju izazvani koronom. Ovaj iznos predstavlja glavnicu duga KK Crvena zvezda za PDV, dok će kamata na isti morati da se koriguje u odnosu na konsolidovani upit stanja poreske uprave.

Naime, po konsolidovanom upitu stanja poreska uprava vodi osnovni dug KK Crvena zvezda na 74.874.659,40 dinara (636.689,00 evra plus kamatu od 20.509.247,57 dinara – 174.398,00 evra) što čini ukupan dug prema poreskoj upravi za PDV od 95.383.906,97 dinara (811.087 evra).

Poreska uprava je dužna da osnovni dug koji vodi na sumu od 74.874.659,00 dinara (636.689,00 evra) umanji za 9.641.346,00 dinara (86.310,00 evra) jer je to bio dug Crvene zvezde na dan 06.04.2012. godine iz perioda pre 06.04.2012. godine!

KK Crvena zvezda je ovu obavezu u skladu sa izvršnim sudskim rešenjem Privrednog suda proisteklim iz UPPR-a izmirio 03.04.2014. godine! Takođe, kamate koje Poreska uprava vodi na iznos od 20.509.247,57 dinara – 174.398,00 evra neophodno je da se umanje, imajući u vidu da je računata kamata i na već izmirenu obavezu KK Crvena zvezda u iznosu od 9.641.346,00 dinara – 86.310,00 evra.

Da još jednom naglasimo, ukupna glavnica duga KK Crvena zvezda za porez – PDV je 572.579,00 evra!

KK Crvena zvezda je sa druge strane na ime poreza (porez na naknade, dobit, doprinose, PDV-a, porez na plate zaposlenih…) u prethodnih 12 godina platio sumu od 837.537.069,00 dinara ili 7.021.587.00 evra! (Tabela br. 5)

Tabela br. 5

KK Crvena zvezda podseća da je sredinom februara objavio kompletan finansijski izveštaj sa prihodima i rashodima kluba do najsitnijih detalja i stavki, uključujući i obaveze KK Crvena zvezda. Ti izveštaji sa više tabela, sa detaljnim objašnjenjima i galerijom slika i tabela, nalaze se i dalje za sve zainteresovane na zvaničnom sajtu kluba. U tom trenutku, za mnoge taj naš gest tada je smatran „egzotikom“ i nije bio shvaćen kao nešto što je obaveza klubova, posebno onih koji dobijaju i novac poreskih obveznika Republike Srbije!

KK Crvena zvezda očekuje i objektivnost izveštavanje medija o ovoj, za našu državu, društvo i sport, važnoj temi (posebno pojedinih koji su iskazali veliku neobjektivnost i neprofesionalnost tokom ove sezone) i potpuno nas izjednačavali i „stavljali u isti koš“ sa drugima koji su imali znatno povlašćeniji status od KK Crvena zvezda u svakom smislu – što je naša javnost i milionska armija navijača odavno prepoznala!

Kao klub koji je transparentan, koji u potpunosti posluje u skladu sa svim zakonima ove države, čije poslovanje se obavlja isključivo kroz (i jedino kroz legalne tokove) očekujemo potpuno transparentno poslovanje i drugih klubova, koji kao udruženja građana koriste novac poreskih obveznika ove zemlje i dužni su već godinama milione evra na ime neplaćenog poreza, doprinosa, kao i neprijavljivanja zaposlenih u radni odnos…

KK Crvena zvezda smatra da zakoni moraju da se poštuju i moraju da važe sa sve i bez izuzetaka!

U nastavku u slikama možete pogledati tabele: „PREGLED PRIHODA OD DRŽAVNIH PREDUZEĆA PO SEZONAMA“, kao i „PREGLED STRUKTURE PRIHODA PO SEZONAMA“. Obe tabele odnose se na prihode u periodu od 2011-2022, kao i za svaku sezonu pojedinačno. Konačno, u četvrtoj tabeli „PREGLED PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA“ nalaze se sve obaveze koje je KK Crvena zvezda platio u periodu od 2011. godine i pojedinačno kroz sezone na ime PDV-a, poreza, i ostalih obaveza…

KK Crvena zvezda nastaviće detaljno da izveštava javnost, na prvom mestu Zvezdašku o svom finansijskom poslovanju i u narednom periodu.

KK Crvena zvezda mts

U nastavku u galeriji možete pogledati i sve tabele iz ovog izveštaja